Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Daimi Temsilciliği

Büyükelçinin Mesajı

Değerli Ziyaretçilerimiz,

 Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği internet sitesine hoşgeldiniz.

 İkinci Dünya Savaşı’nda büyük yıkıma uğrayan Avrupa’da benzer felaketlerin yeniden yaşanmaması, kriz ve çatışmaların yerini karşılıklı güven ve işbirliğinin alması, ortak hukuk alanı oluşturularak demokratik güvenlik sağlanması, Avrupa Konseyi’nin kuruluş amacını oluşturmaktadır.

 Avrupa Konseyi’nin kurucu anlaşması 5 Mayıs 1949 tarihinde 10 ülke (Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç) tarafından imzalanmıştır. Konsey çalışmalarına ilk günden itibaren katılan Türkiye, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte, kurucu üye olarak katılmaya davet edilmiştir. Türkiye’nin üyelik süreci 13 Nisan 1950 tarihinde tamamlanmıştır.

 Avrupa Konseyi’nin üye sayısı günümüzde 47’ye ulaşmıştır. Geniş Avrupa coğrafyasında bu aşamada Belarus ve Kosova dışında tüm ülkeler Konsey üyesidir.

Yapısı içinde yürütme (Bakanlar Komitesi), yasama (Parlamenter Meclis - AKPM), yerel yönetim (Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi - YBYK) ve yargı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM) boyutlarını barındıran Konsey, sivil toplum ile de Bağımsız Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (INGO) aracılığı ile diyalog sürdürmektedir.

 Demokratik güvenliğin temeli olan insan hakları, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında hukuken bağlayıcı norm üreten ve bunların üye ülkelerde etkin uygulanmasını sağlamaya yönelik denetim mekanizmaları geliştiren Avrupa Konseyi, bu özellikleri ile günümüzde yeni boyutlar kazanan sınamalar ile mücadele bağlamında da önemini korumaktadır.

 Günümüzde Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen 220 sözleşme bulunmaktadır. Türkiye bu sözleşmelerden Temmuz 2016 itibariyle 117’sine taraftır, ayrıca imzaladığı 35 sözleşme ile ilgili onay işlemleri devam etmektedir.

 Türkiye, Avrupa coğrafyasında gelişen sınamalar ile mücadeleye yönelik operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, 2015 yılı içinde başlattığı girişimin olumlu sonuçlanması üzerine, Avrupa Konseyi’nin bütçesine katkı payını artırmış ve en çok katkıda bulunan (Grand Payeur / Major Contributor) altı ülkeden biri konumuna yükselmiştir.

 Avrupa Konseyi’nin aktif bir üyesi olan Türkiye, normların geliştirilmesine ve bunların üye ülkelerde etkin uygulanmasının sağlanmasına yönelik mekanizmalar oluşturulmasına yapıcı katkılarda bulunmayı sürdürecektir.

Daimi Temsilciliğimiz’de görevli çalışma arkadaşlarım ile birlikte en iyi dileklerimi yineliyorum.

Saygılarımla.

Erdoğan İşcan

Büyükelçi

Avrupa Konseyi Nezdinde

Türkiye Daimi Temsilcisi