Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Daimi Temsilciliği

Temsilcilik

Avrupa Konseyi’nin temel organları, karar organı olan Bakanlar Komitesi, danışma organı olan Parlamenter Meclis ve yerel yönetimlerin geliştirilmesini amaçlayan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’dir (YBYK).
Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimizin görev alanı, kuruluşun temel organları olan Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclis ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yanında, İnsan Hakları Komiseri’ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta olmak üzere, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere dayalı denetim mekanizmalarını kapsamaktadır. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin denetim organıdır.